Fontein Molen schetsopdracht

Voorstel voor het Biesbosch Museumeiland in samenwerking met Maurice Meewisse

Fontein Molen is een locatiespecifiek sculpturale installatie gebaseerd op een Bosman weidemolen in combinatie met een fontein. Ik wil de aandacht vestigen op de getijdendynamiek van de Biesbosch door het plaatsen van het werk bij de monding van de kreek, waarbij schommelingen in het waterpeil tot merkbare verschillen leiden. Ik wil de bewerkte weidemolen laten communiceren met het getij, de wind en met de geschiedenis van het gebied. Door dit werk wil ik een verbinding presenteren tussen de geschiedenis van cultivering in de Biesbosch en de steeds veranderende, maar nooit-veranderende natuur waarvan het een onderdeel is.

De Bosman weidemolen is een zeer herkenbare structuur in het Nederlandse cultuurlandschap. Gezien vanuit de verte past mijn molen in het landschap met zijn karakteristieke vorm en bekende eigenschappen. Bij nader inzien zal blijken dat oude functies zijn geherinterpreteerd en nieuwe functies zijn toegevoegd. Een weidemolen is karakteristiek voor Nederlandse poldergebieden. De artistieke toe-eigening van zo een bekend object, dat reeds doordrenkt is met belangrijke culturele waarde en de wijziging van zijn oorspronkelijke functie onderzoekt hoe betekenis wordt gecreëerd en veranderd. De oorspronkelijke functie van de molen als afwatering-apparaat zal worden verwijderd, waardoor de molen merkwaardig onproductief zal zijn. De verwijdering van de afwateringsfunctie verwijst symbolisch naar het proces van ontpoldering dat gebeurt in de omliggende polders, waar het land terug naar de natuur wordt gegeven.

De molen krijgt een nieuwe functie als een kunstwerk en zal nieuwe vitaliteit door de aanpassingen en de context van de Biesbosch krijgen. Hier zal het verbindingen met het omringende landschap op verschillende niveaus bereiken; direct door de invloed van wind en water en indirect door de interactie met de geschiedenis en de verhalen van het gebied. Dit samenspel tussen de installatie en de natuur zal het in de omgeving inbedden als een een micro-kosmos emblematisch voor de kracht en de macht van de natuur. Ik heb besloten om de molen te koppelen met een fontein, omdat fonteinen mensen altijd hebben gefascineerd als kleine stukjes opgesloten wilde natuur. Water dat tot een hoogte stijgt en terugvalt naar de bron boeit ons. De oude Griekse woord voor fontein was 'pege' en 'pegomancie' was een vorm van profetie of waarzeggerij met behulp van fonteinen: de waarzegger bestudeerde het patroon van rimpelingen in het water van een heilige bron en beweerde in het verleden te kijken of de toekomst te voorspellen. In Fontein Molen zijn de molen en de fontein katalysatoren van de diverse natuurlijke en culturele geschiedenis van de omgeving. Tegelijkertijd wijzen ze naar de toekomst en de veranderingen die er vandaag in de gebied gebeuren.

De fontein in Fontein Molen wordt aangedreven door de molen, die weer wordt aangedreven door de wind, en dat creëert een fluctuerende cyclus van wind en water. De wind bepaalt de richting van de molen, en de molen pompt water naar de fontein. Hoe harder het waait, hoe krachtiger de fontein. Echter als de waterpeil met het getij tot een bepaald punt stijgt, zal het mondstuk van de fontein onder water komen te staan, waardoor het sproeien van water zal worden geblokkeerd. Alles is afhankelijk van het tijdschema van de natuur - hetzelfde tijdschema waarvan bewoners en gebruikers eeuwen afhankelijk waren.

Mijn meest recente werk is gericht op verbindingen en obstructies tussen individuen en hun omringende landschap. Ik ben geïnteresseerd in migratie, verplaatsing (sociaal, cultureel, geografisch) en in de menselijke activiteiten in relatie tot hun milieu. Door performances en sculpturen op basis van fysieke arbeid onderzoek ik welke voorwaarden en factoren nodig zijn voor mensen om op een bepaalde plaats te leven. Met de Bosman molen zet ik een apparaat in dat sinds de jaren 30 gebruikt wordt om de omgeving te manipuleren en te controleren. Door de aanpassingen en de plaatsing verliest het zijn functionaliteit, maar wordt in betekenis een gelaagd object.